image poisson

Soupe ramen
poisson

13.5 €

image gambas

Soupe ramen
gambas

13.5 €

image boeuf

Soupe ramen
boeuf

13.5 €

image poulet

Soupe ramen
poulet

13.5 €

image végétarien

Soupe ramen
végétarien

13.5 €

image  GYOZA

Soupe ramen
GYOZA

13.5 €

image Terre et mer

Soupe ramen
Terre et mer

13.5 €